Skip to main content

Finanzfit-tidningen kommer att publiceras i två upplagor under projektperioden. Förutom de andra projektresultaten är det avsett att förmedla grundläggande ekonomisk kunskap på ett enkelt språk. Upplaga 1 publicerades i november 2020 och finns tillgänglig för gratis nedladdning (pdf-fil) på landssidorna på engelska, tyska, svenska, italienska, turkiska och grekiska. Publiceringen av den andra upplagan är planerad till början av 2022.