Document

Varför sparar människor pengar?

Under de röda korten finns åtta skäl till varför människor sparar pengar. Vänd ett kort genom att klicka på det med musen.
Varje par du hittar är en anledning till varför människor sparar pengar.

0
timer: 00:00
X