Öğretim Kaynakları

Çalıştay #1: Finansal Varlıklar

Konu: Finansal Varlıklar
Biçim: PDF
Uzunluk: 19 s.
Toplam süre: yakl. 4 saat
Ders saati sayısı: 5 (1 LH = 45 dakika)

 

Açıklama:

"Finansal Varlıklar" konulu Finanzfit-Workshop #1, öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Çalıştay yaklaşık 2 - 2 ½ saat sürecek ve grup halinde çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel alıştırmalar veya materyaller elbette çalıştayın geri kalanından bağımsız olarak kullanılabilir. Çalıştayın yapılandırılmasına veya alıştırmaların kullanımına yardımcı olmak için, tüm alıştırmalar planlanan süreleri ile sağlanır.

Beş öğretim aşamasında, parayla uğraşmakla ilgili temel bilgiler geliştirilir. Bu çalıştayın odak noktası elbette Finansal Varlıklardır.

Beş aşama birbirinin üzerine inşa edilmiştir:

 1. İlk olarak, öğrenciler konuya kendi bilgi ve sezgileriyle yaklaşırlar.
 2. Bir sonraki aşamada, temel finansal beceriler öğretilir. Bu amaçla, öğrencilere gelir ve giderleri üzerinde düşünmeleri ve kendi tasarruf yetenekleri hakkında düşünmeleri öğretilir.
 3. Kazanılan yetkinlikler, öğrencilerin birikimlerini nasıl değerlendirebilecekleri hakkında düşünmelerini sağlayarak genişletilir. Faiz oranlarının hesaplanması ve farklı yatırım türleri gibi daha karmaşık konular öğretilecektir.
 4. Öğrenme başarısını kontrol etmek için öğrenciler finans web uygulamasında mini oyunlar oynayabilirler.
 5. Son olarak, öğrenme başarısını güvence altına almak ve konuları dijital olarak derinleştirmek için web uygulamasında medya içeriği mevcuttur."

İndirme

Çalıştay #2: Finansman

Konu: Finansman
Biçim: PDF
Uzunluk: 20 s.
Toplam süre: yakl. 4 saat
Ders saati sayısı: 5 (1 LH = 45 dakika)

 

Açıklama:

"Finansman" konulu Finanzfit-Workshop #2, öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Çalıştay yaklaşık 3 - 3 ½ saat sürecek ve grup halinde çalışılacak şekilde tasarlanmıştır.  Çalıştayın yapılandırılmasına veya alıştırmaların kullanımına yardımcı olmak için, tüm alıştırmalar planlanan süreleri ile sağlanır.

Beş öğretim aşamasında, parayla uğraşmakla ilgili temel bilgiler geliştirilir. Bu çalıştayın odak noktası elbette Finansal Varlıklardır.

Beş aşama birbirinin üzerine inşa edilmiştir:

 1. İlk olarak, öğrenciler konuya kendi bilgi ve sezgileriyle yaklaşırlar.
 2. Bir sonraki aşamada, temel finansal beceriler öğretilir. Bu amaçla, öğrencilere gelir ve giderleri üzerinde düşünmeleri ve kendi tasarruf yetenekleri hakkında düşünmeleri öğretilir.
 3. Kazanılan yetkinlikler, öğrencilerin birikimlerini nasıl değerlendirebilecekleri hakkında düşünmelerini sağlayarak genişletilir. Faiz oranlarının hesaplanması ve farklı yatırım türleri gibi daha karmaşık konular öğretilecektir.
 4. Öğrenme başarısını kontrol etmek için öğrenciler finans web uygulamasında mini oyunlar oynayabilirler.
 5. Son olarak, öğrenme başarısını güvence altına almak ve konuları dijital olarak derinleştirmek için web uygulamasında medya içeriği mevcuttur.

İndirme

Çalıştay #3: Sigortalar

Konu: Sigorta nedir ve özelikle hangisine ihtiyacımız vardır?
Biçim: PDF
Uzunluk: 23 s.
Toplam süre: yakl. 4 saat
Ders saati sayısı: 5 (1 LH = 45 dakika)

 

Açıklama:

"Sigortalar" konulu Finanzfit-Workshop #3 öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Çalıştay yaklaşık 3 ½ saat sürecek ve grup halinde çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel alıştırmalar veya materyaller elbette çalıştayın geri kalanından bağımsız olarak kullanılabilir. Çalıştayın yapılandırılmasına veya alıştırmaların kullanımına yardımcı olmak için, tüm alıştırmalar planlanan süreleri ile sağlanır.

Beş öğretim aşamasında, parayla ilgili temel bilgiler geliştirilir. Bu çalıştayın odak noktası elbette sigortalar üzerinedir.

Beş aşama birbirinin üzerine inşa edilmiştir:

 1. İlk olarak, öğrenciler konuya kendi bilgi ve sezgileriyle yaklaşırlar.
 2. Bir sonraki aşamada, temel sigortacılık becerileri öğretilir. Bu amaçla, öğrencilere sigortanın ne zaman yararlı olabileceği konusunda bir fikir verilmelidir.
 3. Öğrencilerin sigortacılık bilgileri derinleştirilmelidir. Örnek: Sigortanın nasıl çalıştığını öğrenerek veya örnekler kullanarak sigortayı nasıl yönetebileceğini öğrenir.
 4. Öğrenme başarısını kontrol etmek için öğrenciler finans web uygulamasında mini oyunlar oynayabilirler.
 5. Son olarak, öğrenme başarısını güvence altına almak ve konuları dijital olarak derinleştirmek için web uygulamasında medya içeriği mevcuttur.

İndirme

Çalıştay #4: Likidite

Konu: Likidite
Biçim: PDF
Uzunluk: 21 s.
Toplam süre: yakl. 3 ½ saat
Ders saati sayısı: 5 (1 LH = 45 dakika)

 

Açıklama:

"Likidite" konulu Finanzfit-Workshop #4 öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Çalıştay yaklaşık 3 ½ saat sürecek ve grup halinde çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel alıştırmalar veya materyaller elbette çalıştayın geri kalanından bağımsız olarak kullanılabilir. Çalıştayın yapılandırılmasına veya alıştırmaların kullanımına yardımcı olmak için, tüm alıştırmalar planlanan süreleri ile sağlanır.

Beş aşama birbirinin üzerine inşa edilmiştir:

 1. İlk olarak, öğrenciler konuya kendi bilgi ve sezgileriyle yaklaşırlar.    
 2. Bir sonraki aşamada, öğrenciler kendi likiditelerini hissederler. Bu amaçla düzenli olarak neye para harcadıklarını düşünürler.
 3. Öğrencilerin likidite hakkındaki bilgileri, aylık harcama tablosu yaparak ve mali durumlarını nasıl kontrol edeceklerini öğrenerek derinleştirilmelidir.
 4. Öğrenme başarısını kontrol etmek için öğrenciler finans web uygulamasında mini oyunlar oynayabilirler.
 5. Son olarak, öğrenme başarısını güvence altına almak ve konuları dijital olarak derinleştirmek için web uygulamasında medya içeriği mevcuttur.

İndirme

Çalıştay #5: Cari Hesap

Konu: Cari hesap nedir ve onu nasıl kullanırım?
Biçim: PDF
Uzunluk: 36 s.
Toplam süre: yakl. 4 ½ saat
Ders saati sayısı: 6 (1 LH = 45 dakika)

 

Açıklama:

"Cari hesaplar" konulu Finanzfit-Workshop #5, öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Çalıştay yaklaşık 4 saat sürecek ve grup halinde çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel alıştırmalar veya materyaller elbette çalıştayın geri kalanından bağımsız olarak kullanılabilir. Çalıştayın yapılandırılmasına veya alıştırmaların kullanımına yardımcı olmak için, tüm alıştırmalar planlanan süreleri ile sağlanır.

Beş öğretim aşamasında, parayla uğraşmakla ilgili temel bilgiler geliştirilir. Bu çalıştayın odak noktası elbette cari hesaplardır.

Beş aşama birbirinin üzerine inşa edilmiştir:

 1. İlk olarak, öğrenciler konuya kendi bilgi ve sezgileriyle yaklaşırlar.
 2. Bir sonraki aşamada, öğrenciler bir cari hesabın ne zaman yararlı olabileceği konusunda bir fikir edinmelidir. Bu amaçla gelir ve giderlerini yansıtırlar.
 3. Tam olarak cari hesabın ne olduğunu ve ne için kullanabileceğini öğrenerek öğrencilerin bilgileri derinleştirilmelidir.
 4. Öğrenme başarısını kontrol etmek için öğrenciler finans web uygulamasında mini oyunlar oynayabilirler.
 5. Son olarak, öğrenme başarısını güvence altına almak ve konuları dijital olarak derinleştirmek için web uygulamasında medya içeriği mevcuttur.

İndirme

Çalıştay #6: Emeklilik Planlaması

Konu: Emeklilik planlaması
Biçim: PDF
Uzunluk: 21 s.
Toplam süre: yakl. 4 saat
Ders saati sayısı: 5 (1 LH = 45 dakika)

 

Açıklama:

"Emeklilik planlaması" konulu Finanzfit-Workshop #6, öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Çalıştay yaklaşık 4 saat sürecek ve grup halinde çalışılacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel alıştırmalar veya materyaller elbette çalıştayın geri kalanından bağımsız olarak kullanılabilir. Çalıştayın yapılandırılmasına veya alıştırmaların kullanımına yardımcı olmak için, tüm alıştırmalar planlanan süreleri ile sağlanır.

Beş öğretim aşamasında, parayla uğraşmakla ilgili temel bilgiler geliştirilir. Bu çalıştayın odak noktası elbette Emeklilik planlamasıdır.

Beş aşama birbirinin üzerine inşa edilmiştir:

 1. İlk olarak, öğrenciler konuya kendi bilgi ve sezgileriyle yaklaşırlar.
 2. Bir sonraki aşamada, temel finansal beceriler öğretilir. Bu amaçla, öğrencilere gelirlerini ve harcamalarını yansıtmaları ve kendi tasarruf yetenekleri hakkında düşünmeleri öğretilir.
 3. Edinilen yetkinlikler, öğrencinin yaşlılık hizmetinin üç vardiyalı modelini öğrenmesiyle pekiştirilir.
 4. Öğrenme başarısını kontrol etmek için öğrenciler finans web uygulamasında mini oyunlar oynayabilirler.
 5. Son olarak, öğrenme başarısını güvence altına almak ve konuları dijital olarak derinleştirmek için web uygulamasında medya içeriği mevcuttur.

İndirme

Çalıştay #7: Bilgi Havuzu

Konu: Bilgi Havuzu
Biçim: PDF
Uzunluk: 24 s.

 

Açıklama:

Finanzfit-Workshop #7 "Bilgi Havuzu" öğretmenleri desteklemeyi amaçlamaktadır ve bağımsız öğrenme için uygun değildir. Belge, diğer çalıştaylarla birlikte kullanılabilecek çeşitli alıştırmalar sağlamayı ve özellikle alıştırmalarını gruplarının geri kalanından daha hızlı bitiren öğrenciler için ek içerik sağlamayı amaçlamaktadır. Alıştırmaların kullanımını yapılandırmaya yardımcı olmak için tüm alıştırmalara planlanan süreleri verilmiştir.

İndirme