Skip to main content Skip to page footer

Westdeutscher Handwerkskammertag

Westdeutscher Handwerkskammertag (www.whkt.de) med säte i Düsseldorf är det regionala rådet som företräder och förenar de sju hantverkskamrarna och fackmännen i Nordrhein Westfalen. De specialämnen som WHKT prioriterar inkluderar hantverks- och branschlagar, organisationsfrågor och yrkesutbildning och skolans politik. WHKT hanterar dessutom ekonomiska observationer och statistik, expertkonsulter, planering och miljöfrågor, Europa, multimedia, design och programmering och PR-arbete.

Europe Unlimited

Den ideella organisationen Europe Unlimited e.V. (www.europe-unlimited.org) grundades 2015 och syftar till att utforma, genomföra och testa åtgärder och åtgärder, som kan tjäna till att bryta ned fördomar och gränser genom att förstå, möta och interkulturellt lärande mellan personer i alla befolkningar och åldrar för att möjliggöra ett gränsöverskridande kulturutbyte på europeisk nivå. Europe Unlimited ser sin roll och sin speciella styrka i det faktum att det samlar experter från olika specialområden så att dessa kan använda sina kompletterande expertis för att genomföra lagstadgade mål.

VondiConsulting

VondiConsulting (www.vondi.eu) är ett oberoende och internationellt operativt konsultföretag och specialiserat på projekt- och evenemangshantering. Företaget har mer än 15 års erfarenhet av utveckling av europeiska projekt och evenemang. Ett team av specialiserade konsulter och ett brett nätverk av professionella partners erbjuder sina erfarenheter inom alla områden inom europeisk projekt- och evenemangshantering.

Scuola Costruzioni Vicenza Andrea Palladio

SCVAP (www.centroedilepalladio.it) är ett yrkesutbildningscenter för många yrken inom byggsektorn och utbildar cirka 2500 lärlingar varje år. Utbildningscentret är under lika ledarskap av lika många anställdas och arbetsgivarrepresentanter. Dessutom arbetar CEAP nära med lokala myndigheter, till exempel för att utbilda arbetslösa.

 

Datça Ilce Milli Egitim Mudurlugu

Datça MEM (https://datca.meb.gov.tr) är den behöriga myndigheten för Datça-regionen, som förvaltar, stöder och kontrollerar utbildningsområdet och vuxenutbildningen och ansvarar för all formell och icke-formell utbildningsverksamhet. Dessutom samordnar institutionen alla europeiska projekt för livslångt lärande i Datça. Huvuduppgiften i projektet är att sammanställa goda exempel i en onlinekatalog.

European Institute for Local Development, Thessaloniki/Greek

EILD (www.eurolocaldevelopment.org) är en grekisk organisation som genomför projekt för att stärka internationellt samarbete och ömsesidigt erkännande mellan nationella och internationella myndigheter, forskningsinstitutioner, universitet och icke-statliga organisationer.

Mobilizing Expertise

Mobilizing Expertise (www.mexpert.se) är en svensk social företag som syftar till att genomföra nordiska, europeiska och internationella projekt. Arbetsytor för ME är utbildning i allmän vuxenutbildning men även yrkesutbildningskurser (t.ex. IKT, startutbildning), skapande av utbildningskoncept för regionala och europeiska projekt, professionalisering av volontärarbete i svenska regionen Skåne, övertagande av projektledningsuppgifter inom regionala och gränsöverskridande utbildningsinitiativ samt främjande av entreprenörskap bland ungdomar och vuxna i regionen Skåne.

EURO-NET

Euro-Net (www.euro-net.eu) erbjuder följande tjänster inom utbildningssektorerna för barn, ungdomar och vuxna: Centrum för utveckling av information och projekt; organisering av utbildning, utbyte och kulturella, konstnärliga och idrottsliga aktiviteter; sektorsstudier; forskning; råd; krishjälp och förebyggande; e-lärande, nätverk, partnerskap, utbildning och workshops samt publikationer, tidningar och webbplatser.