Skip to main content

MÅLGRUPP

Projektet riktar sig till olika målgrupper, t.ex.

 • Vuxna med låga kvalifikationer (inklusive lärare från tidiga skolor)
 • Elever i allmän utbildning där ämnet ekonomi knappast behandlas
 • Människor med migrantbakgrund (t.ex. asylsökande med positiv uppehållstillstånd, dåligt integrerade unga vuxna i tredje generationen)
 • Fångar i korrektionsinstitutioner
 • Personer som är självmotiverade och har ett behov av utbildning i ekonomiska och finansiella frågor (t.ex. hemmafruar, lågutbildade män)
 • experter som ger råd eller följer med nämnda grupper av människor. Dessa inkluderar
  • Lärare i allmän utbildning
  • Utbildningsrådgivare till skolan
  • Utbilda chefer i kriminalvården