Skip to main content

MÅLGRUPP

Projektet riktar sig till olika målgrupper, t.ex.

x Vuxna med låga kvalifikationer (inklusive lärare från tidiga skolor)

x Elever i allmän utbildning där ämnet ekonomi knappast behandlas

x Människor med migrantbakgrund (t.ex. asylsökande med positiv uppehållstillstånd, dåligt integrerade unga vuxna i tredje generationen)

x Fångar i korrektionsinstitutioner

x Personer som är självmotiverade och har ett behov av utbildning i ekonomiska och finansiella frågor (t.ex. hemmafruar, lågutbildade män)

x experter som ger råd eller följer med nämnda grupper av människor. Dessa inkluderar

  • Lärare i allmän utbildning
  • Utbildningsrådgivare till skolan
  • Utbilda chefer i kriminalvården