Skip to main content

Finanzfit-tidningen kommer att publiceras i två upplagor under projektperioden. Förutom de andra projektresultaten är det avsett att förmedla grundläggande ekonomisk kunskap på ett enkelt språk. Upplaga 1 publicerades i november 2020 och finns tillgänglig för gratis nedladdning (pdf-fil) på landssidorna på engelska, tyska, svenska, italienska, turkiska och grekiska.

Ladda ner första utgavan

 

Den andra upplagan av tidningen Finanzfit publicerades i början av 2022 och finns också tillgänglig som gratis nedladdning (pdf-fil) på respektive sida på engelska, tyska, svenska, italienska, turkiska och grekiska. Den andra upplagan fokuserar på ämnena försäkring, sparande och pensionsplanering, som presenteras på ett för målgruppen lämpligt sätt med hjälp av korta informationstexter, intervjuer med experter och spel. Klicka på länken nedan eller på omslaget till vänster för att ladda ner den andra tidningen.

 

Ladda ner 2:a upplagen