Skip to main content

HAKKINDA

Kasım 2018'de Europe Unlimited tarafından Kuzey Ren Vestfalya'da yapılan küçük bir proje, göçmenler ve eski mahkûmlar için basit ve ücretsiz eğitim kurslarının bile "Avrupalı ​​yetişkinler için temel ekonomik eğitim” başlığıyla başarı elde etmek için kullanılabileceğini göstermiştir. Bu çok uluslu projeye göre, ekonomik ve finansal konulardaki bilgi eksikliği giderilmelidir. Proje başvurusunun gönderilmesinden önce öğretmenler, kariyer danışmanları, göçmen bakıcıları ve cezaevi yetkilileriyle yapılan görüşmeler, bu konuda hedef grup için bağımsız ücretsiz tekliflerinin yok denecek kadar az olması  nedeniyle ekonomik ve finansal konulara yönelik  eğitim ve dokümanlara ihtiyaç olduğunu göstermiştir. 

Sekiz proje ortağının FINANZFIT iş birliği, ekonomik ve finansal konular hakkında bilgi edinmede düşük niteliğe sahip insanları desteklemenin yanı sıra aşağıdaki alanlarda temel becerileri güçlendirmek için temel yeterlilikleri kazandırmaya yönelik yenilikçi yöntemler ve araçlar geliştirme hedefini belirlemiştir: 

1. Finansal Varlıklar
2. Finansman
3. Sigortalar
4. Likidite
5. Cari hesap
6. Emeklilik planı

Proje ortaklarının amacı, proje ortağı ülkelerdeki hedef grup ve düşük niteliğe sahip kişiler için bu konuları anlaşılabilir hale getirmek amacıyla bu konular üzerinde çalışmaktır. Deneyimler göstermiştir ki özellikle daha düşük niteliğe sahip kişiler (iyi mesleki eğitime sahip kişilere kıyasla) daha düşük gelire sahiptir ve bu nedenle doğru finansal kararları vermek için bilgiye sahip olmak daha da önemlidir. Düşük eğitimli kişilerin, daha ileri eğitim için kendilerini motive etmeleri genellikle zordur. Proje aynı zamanda proje bölgelerindeki eğitimsiz müşterilere ulaşmak amacıyla kariyer danışmanları, göçmen danışmanları, sosyal hizmet uzmanları, medya ve gönüllü eğitim girişimleri gibi paydaşları da ele almaktadır.

Proje 1 Eylül 2019'da başlamıştır ve süresi 30 aydır.