Skip to main content

HEDEF GRUP

Proje, aşağıdakiler gibi çeşitli hedef gruplarını ele almaktadır:

x İyi mesleki eğitime sahip kişilere kıyasla düşük niteliğe sahip yetişkinler (okulu erken bırakanlar dahil)
x Ekonomi konusunun neredeyse hiç ele alınmadığı genel eğitimdeki öğrenciler
x Göçmen kökenli kişiler (örn. oturum durumu olumlu olan sığınmacılar, üçüncü nesilden tam olarak entegre olamamış genç yetişkinler)
x Islah kurumlarındaki tutuklular
x Kendi kendini motive eden, ekonomik ve mali konulara yönelik yeterliliğe ihtiyaç duyan kişiler (örn. ev hanımları, düşük vasıflı erkekler)
x bahsi geçen gruplara danışmanlık yapan veya onlara eşlik eden uzmanlar. Bunlar, şunlar içerir:

  • Genel eğitimdeki öğretmenler
  • Okullara danışmanlık yapan eğitim danışmanları
  • Islah kurumlarındaki eğitim yöneticileri