Skip to main content

ÇIKTILAR

Yapılması planlanan proje faaliyetleri:

A) Dört Fikri Çıktının geliştirilmesi:
1. E-öğrenme platformu (web tabanlı öğrenme / karma öğrenme)
2. Düşük niteliğe sahip kişiler (İyi mesleki eğitime sahip kişilere kıyasla)  için eğitim programı (mesleki yeterliliği arttırmak için)
3. Amirleri için eğitim programı (pedagojik yeterliliği arttırmak için)
4. Profesyonel bir derginin geliştirilmesi (hedef gruba özel dergi)

B) Dört çıktının içeriği, aşağıdaki konulara yöneliktir: 
1. Finansal Varlıklar
2. Finansman
3. Sigortalar
4. Likidite
5. Banka hesabı
6. Emeklilik planı
7. İlave çalışmalar için bilgi havuzu

Fikri Çıktı 1

E-öğrenme platformu ve ilgili içeriği, kullanıcıların yukarıda belirtilen yedi alanda özel becerileri kazanmalarını ve güçlendirmelerini sağlayacaktır. E-öğrenme platformu, kullanıcıların finansal özerklik yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için interaktif araçlar ve medya sağlayan özel bir web sitesine dayanmaktadır.

Platform, bireysel proje ortakları ve onların paydaşları tarafından eğitim aracı olarak kullanılacaktır. Ayrıca bu araç, özellikle örgün eğitim ve öğretim programlarına katılmayan, günlük yaşamlarında daha ekonomik bir şekilde idare edebilmek için  finansal hizmet sağlayıcılarını veya bankaları bilgilendirmek istemeyen veya bilgilendiremeyen düşük niteliğe sahip kişiler  (İyi mesleki eğitime sahip kişilere kıyasla) tarafından kullanılmalıdır.  Bu projeyi güçlendirmek için herhangi bir zamanda ücretsiz çevrim içi erişim kullanılır.

Bu çıktının sorumlusu: WHKT

Fikri Çıktı 2

Finansal varlıklar, finansman, sigortalar, likidite, cari hesap ve emeklilik planı konularında hedef gruba özel çalıştayların geliştirilmesi, bu çıktının merkezinde yer almaktadır. Bu çalıştaylar, özellikle geçmişlerine veya sosyal ilişkilerine bağlı olarak örgün eğitime çok az erişimi olan ya da hiç erişimi olmayan düşük niteliğe sahip (İyi mesleki eğitime sahip kişilere kıyasla) kişiler için tasarlanmıştır. 

Bu çıktının sorumlusu: Europe Unlimited

Fikri Çıktı 3

Bu çıktının temel amacı, öğretmenler için yenilikçi araçlar, materyaller ve seminer kılavuzları geliştirmektir. Hedef grup, özellikle "Temel Ekonomik Bilgi" için temel becerilerin kazanılması ve geliştirilmesinde düşük niteliğe sahip kişiler için ya da bu kişilerle çalıştay lideri olarak çalışan danışmanlar, eğitmenler ve koçlardır. Tüm proje ortağı bölgelerinde çevrim içi "eğitmeni eğit" teklifleri bulunmasına ya da  farklı eğitim sağlayıcıları tarafından sunulan seminerler olmasına rağmen, bu tekliflerin hiçbiri düşük niteliğe sahip insanlarla  (İyi mesleki eğitime sahip kişilere kıyasla) çalışmaya odaklanmaz.

Bu çıktının sorumlusu: SCVAP 

Fikri Çıktı 4

“Avrupalı ​​yetişkinler için temel ekonomik eğitim” ticaret dergisinin oluşturulması, temel becerilerin kazandırılmasında ya da düşük niteliğe sahip insanların öğrenme ihtiyaçlarında bireyleri desteklemenin başka bir yoludur. Ticaret dergisi, hem basılı olarak hem de PDF formatında sunulacak ve çeşitli etkinliklerde dağıtılacaktır.

Bu çıktının sorumlusu: Mobilizing Expertise