ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις ασκήσεις πάνω στα θέματα της χρηματοδότησης, της ασφάλισης, της ρευστότητας και των τραπεζικών λογαριασμών, αλλά η περιέργειά σας εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιημένη; Στη συνέχεια, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και ασκήσεις για αυτά τα θέματα στο Infopool, και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας.